Ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу


«А Плюс» камсыздандыруу компаниясы транспорттун бардык түрлөрү менен ташууда жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө, ден соолугуна же мүлкүнө келтирилген чыгымдын ордун толтурууга кепилдик берет.

Биздин артыкчылыктар


team
Квалификациялуу адистер
team
Компаниянын кынтыксыз бедели
team
12 жылдык тажрыйба
team
Кепилденген төгүмдөр

Милдеттүү камсыздандыруу гражданской ответственности перевозчика опасных грузов

Камсыздандыруунун шарттары:


- Выгодоприобретатель– потерпевший (в случае его смерти лицо, имеющее согласно законодательству Кыргызской Республики право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего), а также страхователь.

- Камсыздандырылуучу – камсыздандыруу уюму (камсыздандыруучу) менен камсыздандыруу келишимин түзгөн жаран же юридикалык жак

- Камсыздандыруу мөөнөтү – 12 ай (жумуш берүүчү ишти он эки айдан аз мөөнөттө жүзөгө ашырганда келишим бул ишти жүзөгө ашыруу мөөнөтүнө түзүлөт)

- Камсыздандыруу суммасы – Камсыздандырылуучунун жана Камсыздандыруучунун ортосундагы макулдашуу боюнча аныкталат, бирок персоналдын категориясы боюнча (өндүрүштүк, административдик-башкаруучулук, көмөкчү) бардык кызматкерлердин эмгек маянасынын жылдык фондунан кем болбошу керек.

“Ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2008-жылдын 20-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган.

1.Объектом обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами является имущественный интерес страхователя (перевозчика), связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Кыргызской Республики, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу пассажиров при их перевозке.

2. Обязательному страхованию подлежит гражданско-правовая Жоопкерчилик перевозчиков- резидентов Кыргызской Республики, осуществляющих перевозку пассажиров на железнодорожном, водном, воздушном и автомобильном транспорте.

3. Гражданская Жоопкерчилик перевозчика подлежит страхованию по каждой единице транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров.

4. Камсыздандыруу окуясы болуп ташуучунун жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу боюнча жүргүнчүлөрдү ташууда алардын өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыянды төлөп берүү боюнча ташуучунун жарандык жоопкерчилиги келип чыккан учур эсептелет.

5. Камсыздандыруу төлөмүнүн көлөмүн эсептөө үчүн камсыздандыруу төлөмүн жүргүзүү күнүнө карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген эсептик көрсөткүч пайдаланылат

Камсыздандыруунун шарттарыЗакрыть

Оставьте ваши контактные данные и наш консультант свяжется с вами