Мүлктү ыктыярдуу

Камсыздандыруу эрежелери грузов
Жашоону мөөнөттүү камсыздандыруу
Мүлктү өрттөн жана башка тобокелдиктен ыктыярдуу камсыздандыруу
Транспорт каражаттарын, ГО жана транспорт каражаттарындагы орунду камсыздандыруу эрежелери
Жашоону мөөнөттүү камсыздандыруу
Машиналарды бузулуудан ыктыярдуу камсыздандыруу
Башка финансы чыгымдарынан ыктыярдуу камсыздандыруу
Көчмө жабдууну ыктыярдуу камсыздандыруу
Өнөр жай жана коммерциялык ишканалардын мүлкүн ыктыярдуу камсыздандыруу («Бардык Тобокелдиктер»)
Бөөдө кырсыктардан жана оорулардан ыктыярдуу камсыздандыруу
Курулуш-куроо иштерин ыктыярдуу камсыздандыруу
Транспорт каражаттарын ыктыярдуу камсыздандыруу
Финансы тобокелдиктерин ыктыярдуу камсыздандыруу
Ыктыярдуу жеке камсыздандыруу

Туруктуу жашаган ордунан тышкары кетип жаткан жарандарды комплекстүү камсыздандыруу.
Ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу
Бөөдө кырсыктардан жана оорулардан ыктыярдуу камсыздандыруу
Бөөдө кырсыктардан ыктыярдуу камсыздандыруу
Аба, темир жол жана автомобилдик транспорттун жүргүнчүлөрүн ыктыярдуу камсыздандыруу
Жашоону мөөнөттүү камсыздандыруу
Жоопкерчиликти камсыздандыруу

Аэропорттордун ээлеринин жана диспетчерлердин жарандык-укуктук жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу
Мүлктү өрттөн жана башка тобокелдиктен ыктыярдуу камсыздандыруу
МДП китепчелерин (МДП конвенциясы 1975-ж.) колдонуу менен Эл аралык ташуулар жөнүндө бажы конвенциясынын шарттарында жүзөгө ашырылуучу ташууларда бажы органдарынын алдындагы автоташуучулардын жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу .

Жарандык-укуктук жоопкерчиликти ыктыярдуу камсыздандыруу
Аудитордук уюмдардын жарандык-укуктук жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу
Кампалардын жана терминалдардын ээлеринин/операторлорунун жарандык-укуктук жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу
Баалоочулардын кесиптик жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу
Кооптуу өндүрүштүк объектти эксплуатациялаган уюмдардын жарандык-укуктук жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу.
Камсыздандыруу эрежелери
Ташуучулардын жана экспедиторлордун жарандык-укуктук жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу
Жумуш берүүчүнүн жарандык-укуктук жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу
Риэлтордун кесиптик ишин жүзөгө ашыруудагы жарандык-укуктук жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу
Риэлтордун кесиптик ишин жүзөгө ашыруудагы жарандык-укуктук жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

Правила обязательного страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты
Бажы өкүлдөрүнүн жарандык жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу
Риэлтордун кесиптик ишин жүзөгө ашыруудагы жарандык-укуктук жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу
Бажы өкүлдөрүнүн жарандык жоопкерчилигин ыктыярдуу камсыздандыруу

Закрыть

Оставьте ваши контактные данные и наш консультант свяжется с вами